HIBRIZI DE PORUMB ACCESIBILI ORICĂRUI FERMIER

Îți dorești o cultură performantă de porumb?

Pentru consultanță și comenzi sunați la

0800 110 210

0800 110 210 (Apel gratuit)

Despre Noi

Suntem o echipă de oameni tineri și ambițioși, cu un obiectiv bine definit: satisfacerea clienților noștrii prin produse și consultanță care să aducă performanțele unei agriculturi moderne.
Stația nostră de cercetare și testare amplasată lângă localitatea Ruse din Bulgaria are o experiență îndelungată în producerea hibrizilor de porumb, fapt care ne dă încrederea că vă propunem niște hibrizi creați pentru climatul Europei de S-E.

Golden West activează în domeniul cercetării, dezvoltării, producției și distribuției de semințe profesionale pentru culturile de câmp.

Golden West produce și distribuie sămânța în Europa, Regiunea Mediteraneană, Nord Africa, Turcia, Orientul Mijlociu și Uniunea Sovietică.

Despre cultura de porumb

Porumbul prezintă o serie de particularităţi care justifică importanţa sa deosebită, în care putem include: producție ridicată la ha, rezistență la secetă și o stabilitate a producției, lucrări mecanizate în totalitate, se poate semăna ca a doua cultură, după plantele cu recoltare timpurie remarcându-se cu un plus de valoare pentru fermier.

Datorită ușurinței cu care se produce, recoltează și depozitează, cultura porumbului se situează printe culturile cu cea mai mare productivitate la nivel mondial.

Hibrizii care pierd rapid apa din bob permit recoltarea mecanizată și exclud costurile suplimentare pentru uscare. Totodată aceștia permit recoltarea în perioada optimă și evită perioadele cu furtuni dar și atacul unor dăunători.

Sămânţa și semănatul

Epoca de semănat este determinată de temperatura solului, care trebuie să aibă aproximativ 8 ⁰C cu o vreme în curs de încălzire și diferă în funcție de zonele geografice ale României.
În cazul hibrizilor timpurii, semănatul începe cand temperatura solului este de 5-6 ⁰C cu o vreme în curs de încălzire.

1-20 aprilie în Dobrogea, Sudul României, Câmpia de Vest și Sudul Moldovei

15-20 aprilie în Câmpia Transilvaniei și Centrul Moldovei

20 aprilie-5 mai în zonele subcarparice și în Nordul României

Fiecare hibrid suportă o anumită densitate specifică pentru sistemul de cultură utilizat. Densitatea este reprezentată de numărul plantelor recoltabile pe hectar; la semănat pentru obținerea acestui număr de plante recoltabile trebuie ținut cont de germinația semințelor precum și de pierderile din timpul perioadei de vegetație.

Adâncimea de semănat variază între 5 și 8 cm. Limita inferioară de 5 cm se utilizează în cazul solelor cu umiditate suficientă și soluri mai grele cu textură argiloasă.

Semănatul prea timpuriu nu permite germinația optimă a semințelor, acestea pot să putrezească în sol sau se prelungește perioada de timp până la răsărire ducând la apariția golurilor în cultură și la o răsărire neuniformă.

Semănatul prea întârziat favorizează atacul unor dăunători, mărind costul pentru controlul acestora. Totodată fazele critice pentru apă vor coincide cu perioadele de secetă care vor duce la scăderea producției ulterioare.

Pentru fiecare zonă și pentru a avea o stabilitate a producției este de preferat să se aleagă 2-3 hibrizi cu perioadă de vegetație și precocitate diferită.

În funcție de zona în care vă aflați puteți alege hibrizi din următoarele grupe FAO:

grupa 180-270, care cuprinde hibrizii extra-timpurii:
N-V Moldovei (jud. Suceava) şi toate regiunile submontane.
Recomandarea noastră sunt hibrizii:

grupa 330, care cuprinde hibrizii timpurii:
cea mai mare parte a Moldovei între Siret şi Prut, estul Câmpiei Crişanei, Câmpia Someşului, mare parte din zonele colinare sudice şi vestice, terasele Mureşului.
Recomandarea noastră este hibridul:

grupa 350-400, care cuprinde hibrizii semi-timpurii:
Estul Câmpiei Banatului, jumătatea vestică a Câmpiei Crişanei, colinele sudice ale Olteniei şi Munteniei.
Recomandarea noastră sunt hibrizii:

grupa 400-450, care cuprinde hibrizii semi-tardivi:
Nordul Câmpiei Olteniei şi Munteniei, Câmpia din sudul Moldovei, estul Dobrogei şi vestul Câmpiei Banatului.
Recomandarea noastră este hibridul:

grupa 550-580, care cuprinde hibrizii tardivi:
Jumătatea de sud a Câmpiei Olteniei, Munteniei şi Dobrogea.
Recomandarea noastră sunt hibrizii:

Arătura se face imediat după recoltarea plantei premergătoare și se păstrează curată de buruieni până în primăvara semănatului prin treceri cu grapa cu discuri. În primăvară terenul trebuie să fie deja mărunțit iar următoarea lucrare se va executa cu combinatorul în preziua semănatului.

Fertilizarea

Fertilizarea cu azot şi fosfor asigură sporuri semnificative de recoltă pe toate tipurile de sol, iar fertilizarea cu potasiu asigură sporuri semnificative de recoltă pe solurile luvice, cele nisipoase şi în condiţii de irigare.

Ferilizarea organo-minerală oferă cele mai bune rezultate în cultura porumbului.

Îngrășământul organic se împrăștie pe teren înainte de arătură și se încorporează în sol odată cu arătură. Cantitatea recomandată: 20-40 t/ha.

Îngrășămintele cu Azot (N)
- la pregătirea patului germinativ sub formă de azotat de amoniu sau concomitent cu semănatul sub formă de îngrăşământ complex: 30-40 kg s.a./ha;
- în vegetație, 1-2 aplicări: 30-70 kg s.a./ha, sub formă de uree, azotat de amoniu sau îngrăşăminte lichide, prin montarea echipamentului de fertilizare pe cultivator.

Îngrășămintele cu Fosfor (P2O5)
- sub arătură: 50-90 kg s.a/ ha

Îngrășămintele cu Potasiu (K2O)
- sub arătură: 50-80 kg s.a/ha

Aplicarea îngrăşămintelor cu azot se face fracţionat deoarece:
-asigură nutriţia echilibrată a plantelor
-măreşte coeficientul de utilizare al azotului din îngrăşământul aplicat
-reduce pierderile prin levigare şi poluarea mediului

Rotația

Cultura de porumb nu este pretențioasă la planta premergătoare. Acesta se autosuportă în cultură repetată dar este indicat să nu se cultive mai mult de 3-4 ani consecutivi pe același teren.

Culturile care eliberează terenul timpuriu (mazărea, fasolea, borceagul, lucerna, etc.), deoarece dau posibilitatea executării lucrărilor solului din tipul verii.

Nu este cea mai indicată rotație deoarece poate duce la creșterea rezervei de buruieni din sol și la apariția unor boli comune (ex: fuzarioza) dar și a unor dăunători comuni (ex: Sfrederitorul porumbului, Gărgăriță tulpinilor)

Lucrări de îngrijire

- Primele stadii de vegetație: Agriotes spp. (atac la sămânță și rădăcină), Tanymecus dilaticollis (în stadiul de 2-3 frunze), Delia plantur, Oscinella frit, Opatum sabulosum, Pentodon Idiota, Agriotes segetum;

- Stadii avansate de dezvoltare: Helicoverpa armigera armigera, Anoxia Villosa, Ostrinia nubilalis, Diabrotica virgifera virgifera.

Combaterea dăunătorilor în timpul vegetaţiei la porumb este necesară, în special dacă porumbul este cultivat în monocultură sau pe terenuri desţelenite, după culturi perene, care au constituit un refugiu pentru dăunători. În aceste situaţii pot crea probleme viermii sârmă şi răţişoara porumbului.

Se recomandă efectuarea arăturilor adânci, menținerea terenului curat de buruieni, semănatul în epoca optimă și respectarea rotațiilor ca metode preventive pentru înmulțirea dăunătorilor.

Pentru a asigura infiltrarea apei în sol se recomandă ca terenul să fie bine mărunțit, afânat și curat de buruieni.

O altă măsură care va asigura înmagazinarea unei cantități mai mari de apă în sol este distrugerea hard-panului prin folosirea scormonitorilor.

La desprimăvărare pentru combaterea buruienilor anuale se recomandă trecerea cu grapa cu colți reglabili care dislocă buruienile mici. Pentru pregătirea patului germinativ se va folosi combinatorul numai pe adâncimea de semănat. Nu se va folosi grapa cu discuri în primăvară.

Prăşitul este o lucrare de îngrijire a porumbului, care pe lângă scopul de a distruge buruienile asigură şi afânarea şi aerisirea solului, dar şi conservarea apei în sol în zonele secetoase.

Prima praşilă trebuie efectuată la 10 zile după răsărire a porumbului, când plantele au 4-5 frunze şi buruienile sunt răsărite.

A două praşilă se efectuează când s-a format crustă şi au apărut din nou buruieni, în mod obişnuit la 10-14 zile de la prima praşilă.

Alegerea variantei de erbicidare trebuie să aibă în consideraţie gradul de îmburuienare și gama de buruieni. Pentru aplicare preemergentă se va ține cont de rezerva de buruieni din anii anteriori. Pentru aplicările postemergende se vor alege erbicidele în funcție de gama de buruieni răsărite pe teren.

Doriţi mai multe informaţii? Întrebaţi-ne!