HIBRIZI DE PORUMB ACCESIBILI ORICĂRUI FERMIER

Vă doriți o cultură performantă de porumb?

Pentru consultanță și comenzi sunați la

0800 110 210

(apel gratuit)

Prima pagină

Despre noi

Cine suntem noi?

Suntem o echipă de oameni tineri și ambițioși, cu un obiectiv bine definit: satisfacerea clienților noștri prin produse și consultanță care să aducă performanțele unei agriculturi moderne.
Stația nostră de cercetare și testare amplasată lângă localitatea Ruse din Bulgaria are o experiență îndelungată în producerea hibrizilor de porumb, fapt care ne dă încrederea că vă propunem niște hibrizi creați pentru climatul Europei de S-E.

Cine este Golden West?

Golden West activează în domeniul cercetării, dezvoltării, producției și distribuției de semințe profesionale pentru culturile de câmp.

Golden West produce și distribuie sămânța în Europa, Regiunea Mediteraneană, Nord Africa, Turcia, Orientul Mijlociu și Uniunea Sovietică.

Despre cultura de porumb

De ce este importantă cultura porumbului?

Porumbul prezintă o serie de particularități care justifică importanța sa deosebită, în care putem include: producție ridicată la ha, rezistență la secetă și o stabilitate a producției, lucrări mecanizate în totalitate; se poate semăna ca a doua cultură, după plantele cu recoltare timpurie remarcându-se cu un plus de valoare pentru fermier.

Din punct de vedere economic, este porumbul cea mai productivă plantă din lume?

Datorită ușurinței cu care se produce, recoltează și depozitează, cultura porumbului se situează printe culturile cu cea mai mare productivitate la nivel mondial.

De ce este importantă pierderea rapidă a apei din bob?

Hibrizii care pierd rapid apa din bob permit recoltarea mecanizată și exclud costurile suplimentare pentru uscare. Totodată, aceștia permit recoltarea în perioada optimă și evită perioadele cu furtuni dar și atacul unor dăunători.

Sămânța și semănatul

Când se seamănă porumbul?

Epoca de semănat este determinată de temperatura solului, care trebuie să aibă aproximativ 8 ⁰C cu o vreme în curs de încălzire și diferă în funcție de zonele geografice ale României.
În cazul hibrizilor timpurii, semănatul începe cand temperatura solului este de 5-6 ⁰C cu o vreme în curs de încălzire.

Care este epoca de semănat la cultura porumbului?

1-20 aprilie în Dobrogea, Sudul României, Câmpia de Vest și Sudul Moldovei

15-20 aprilie în Câmpia Transilvaniei și Centrul Moldovei

20 aprilie-5 mai în zonele subcarparice și în Nordul României

Care este densitatea de semănat?

Fiecare hibrid suportă o anumită densitate specifică pentru sistemul de cultură utilizat. Densitatea este reprezentată de numărul plantelor recoltabile pe hectar; la semănat pentru obținerea acestui număr de plante recoltabile trebuie ținut cont de germinația semințelor precum și de pierderile din timpul perioadei de vegetație.

Care este adâncimea de semănat?

Adâncimea de semănat variază între 5 și 8 cm. Limita inferioară de 5 cm se utilizează în cazul solelor cu umiditate suficientă și soluri mai grele cu textură argiloasă.

Ce probleme apar în cultura porumbului dacă acesta este semănat în afara epocii optime?

Semănatul prea timpuriu nu permite germinația optimă a semințelor, acestea pot să putrezească în sol sau se prelungește perioada de timp până la răsărire ducând la apariția golurilor în cultură și la o răsărire neuniformă.

Semănatul prea întârziat favorizează atacul unor dăunători, mărind costul pentru controlul acestora. Totodată fazele critice pentru apă vor coincide cu perioadele de secetă care vor duce la scăderea producției ulterioare.

Cum alegem hibridul de porumb care se pretează pentru zona de cultură?

Pentru fiecare zonă și pentru a avea o stabilitate a producției este de preferat să se aleagă 2-3 hibrizi cu perioadă de vegetație și precocitate diferită.

Ce hibrizi de porumb folosim?

În funcție de zona în care vă aflați, puteți alege hibrizi din următoarele grupe FAO:

Grupa 180-270, care cuprinde hibrizii extra-timpurii:
N-V Moldovei (jud. Suceava) și toate regiunile submontane.
Recomandarea noastră sunt hibrizii
GW 0008
GW 7590 – NOU

Grupa 330, care cuprinde hibrizii timpurii:
cea mai mare parte a Moldovei între Siret și Prut, estul Câmpiei Crișanei, Câmpia Someșului, mare parte din zonele colinare sudice și vestice, terasele Mureșului.
Recomandarea noastră este hibridul
GW 2122

Grupa 350-400, care cuprinde hibrizii semi-timpurii:
Estul Câmpiei Banatului, jumătatea vestică a Câmpiei Crișanei, colinele sudice ale Olteniei și Munteniei.
Recomandarea noastră sunt hibrizii:
GW 9003
GW 3808
GW 3378

Grupa 400-450, care cuprinde hibrizii semi-tardivi:
Nordul Câmpiei Olteniei și Munteniei, Câmpia din sudul Moldovei, estul Dobrogei și vestul Câmpiei Banatului.
Recomandarea noastră sunt hibrizii
GW 8653 – NOU
OLT
FUNDULEA 376

Grupa 550-580, care cuprinde hibrizii tardivi:
Jumătatea de sud a Câmpiei Olteniei, Munteniei și Dobrogea.
Recomandarea noastră sunt hibrizii
GW 4627
GW 0185

Cum se pregătește solul pentru semănat?

Arătura se face imediat după recoltarea plantei premergătoare și se păstrează curată de buruieni până în primăvara semănatului prin treceri cu grapa cu discuri. În primăvară terenul trebuie să fie deja mărunțit iar următoarea lucrare se va executa cu combinatorul în preziua semănatului.

Fertilizarea

Este importantă fertilizarea la porumb?

Fertilizarea cu azot și fosfor asigură sporuri semnificative de recoltă pe toate tipurile de sol, iar fertilizarea cu potasiu asigură sporuri semnificative de recoltă pe solurile luvice, cele nisipoase și în condiții de irigare.

Care este cea mai bună soluție de fertilizare la porumb?

Fertilizarea organo-minerală oferă cele mai bune rezultate în cultura porumbului.

Cum se aplică îngrășământul organic?

Îngrășământul organic se împrăștie pe teren înainte de arătură și se încorporează în sol odată cu arătura. Cantitatea recomandată: 20-40 t/ha.

Ce normă folosim pentru aplicarea îngrășămintelor minerale?

Îngrășămintele cu azot (N)

  • la pregătirea patului germinativ sub formă de azotat de amoniu sau concomitent cu semănatul sub formă de îngrășământ complex: 30-40 kg s.a./ha;
  • în vegetație, 1-2 aplicări: 30-70 kg s.a./ha, sub formă de uree, azotat de amoniu sau îngrășăminte lichide, prin montarea echipamentului de fertilizare pe cultivator.

Îngrășămintele cu fosfor (P2O5)

  • sub arătură: 50-90 kg s.a/ ha

Îngrășămintele cu potasiu (K2O)

  • sub arătură: 50-80 kg s.a/ha

De ce aplicăm norma de azot fracționată, atât la pregatirea solului cât și în vegetație?

Aplicarea îngrășămintelor cu azot se face fracționat deoarece:

  • asigură nutriția echilibrată a plantelor;
  • mărește coeficientul de utilizare al azotului din îngrășământul aplicat;
  • reduce pierderile prin levigare și poluarea mediului.

Rotația

Este importantă rotația la cultura de porumb?

Cultura de porumb nu este pretențioasă la planta premergătoare. Acesta se autosuportă în cultură repetată, dar este indicat să nu se cultive mai mult de 3-4 ani consecutivi pe același teren.

Care sunt cele mai bune premergătoare pentru porumb?

Culturile care eliberează terenul timpuriu (mazărea, fasolea, borceagul, lucerna, etc.), deoarece dau posibilitatea executării lucrărilor solului din tipul verii.

Este rotația grâu-porumb cea mai indicată rotație?

Nu este cea mai indicată rotație deoarece poate duce la creșterea rezervei de buruieni din sol și la apariția unor boli comune (ex: fuzarioza) dar și a unor dăunători comuni (ex: sfrederitorul porumbului, gărgărița tulpinilor).

Lucrări de îngrijire

Care sunt dăunătorii la porumb?

  • Primele stadii de vegetație: Agriotes spp. (atac la sămânță și rădăcină), Tanymecus dilaticollis (în stadiul de 2-3 frunze), Delia plantur, Oscinella frit, Opatum sabulosum, Pentodon Idiota, Agriotes segetum;
  • Stadii avansate de dezvoltare: Helicoverpa armigera armigera, Anoxia Villosa, Ostrinia nubilalis, Diabrotica virgifera virgifera.

Cum combatem dăunătorii porumbului?

Combaterea dăunătorilor în timpul vegetației la porumb este necesară, în special dacă porumbul este cultivat în monocultură sau pe terenuri desțelenite, după culturi perene, care au constituit un refugiu pentru dăunători. În aceste situații pot crea probleme viermii sârmă și rățișoara porumbului.

Care sunt metodele preventive pentru a împiedica înmulțirea dăunătorilor?

Se recomandă efectuarea arăturilor adânci, menținerea terenului curat de buruieni, semănatul în epoca optimă și respectarea rotațiilor ca metode preventive pentru înmulțirea dăunătorilor.

Cum conservăm apa în sol?

Pentru a asigura infiltrarea apei în sol se recomandă ca terenul să fie bine mărunțit, afânat și curat de buruieni.

O altă măsură care va asigura înmagazinarea unei cantități mai mari de apă în sol este distrugerea hard-panului prin folosirea scormonitorilor.

La desprimăvărare pentru combaterea buruienilor anuale se recomandă trecerea cu grapa cu colți reglabili care dislocă buruienile mici. Pentru pregătirea patului germinativ se va folosi combinatorul numai pe adâncimea de semănat. Nu se va folosi grapa cu discuri în primăvară.

Combaterea buruienilor

Prășitul este o lucrare de îngrijire a porumbului, care pe lângă scopul de a distruge buruienile, asigură atât afânarea și aerisirea solului, cât și conservarea apei în sol în zonele secetoase.

Prima prașilă trebuie efectuată la 10 zile după răsărire a porumbului, când plantele au 4-5 frunze și buruienile sunt răsărite.

A două prașilă se efectuează când s-a format crustă și au apărut din nou buruieni, în mod obișnuit la 10-14 zile de la prima prașilă.

Combaterea buruienilor prin aplicarea erbicidelor

Alegerea variantei de erbicidare trebuie să aibă în considerație gradul de îmburuienare și gama de buruieni. Pentru aplicare preemergentă se va ține cont de rezerva de buruieni din anii anteriori. Pentru aplicările postemergente se vor alege erbicidele în funcție de gama de buruieni răsărite pe teren.

Doriţi mai multe informații? Întrebaţi-ne!